About

CAT

Multiinstrumentista (saxo, flauta travessera, piano, synth) Compositor-Productor musical.

De jove s’inicia en el món de la música de forma autodidacta com multiinstrumentista de vent, i posteriorment es titula a l’ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya) en l’especialitat de Jazz i Música Moderna com Saxofonista, rebent una beca per estudiar a diversos conservatoris d’Holanda. Desenvolupa la seva carrera professional com a músic d’estudi i és un habitual en l’escena del jazz barceloní amb els seus propis projectes i com a col·laborador d’altres bandes i artistes, amb els que ha participat en els importants Festivals de Jazz i sales de l’estat.

El 2011 obre l’Estudi en UnderPool i el 2013 la discogràfica del mateix nom centrada en Jazz i músiques improvisades. Al seu torn és cofundador de Discos Flotants, discogràfica de Pop-indie. En aquest temps compagina el seu treball en l’escenari amb treballs com a compositor, arranjador, productor musical i productor discogràfic per al seu propi segell i per a altres artistes i discogràfiques.

ESP

Multiinstimentista (saxo, flauta travesera, piano, synth) Compositor-Productor musical

 De joven se inicia en el mundo de la música de forma autodidacta como multiinstrumentista de viento, y posteriormente se titula en ESMUC(Escola Superior de Música de Catalunya) en la especialidad de Jazz y Música Moderna como Saxofonista, recibiendo una beca para estudiar en varios conservatorios de Holanda. Desarrolla su carrera profesional como músico de estudio y és un habitual en la escena del jazz barcelonés con sus propios proyectos y como colaborador de otras bandas y artistas, con los que ha participado en los importantes Festivales de  Jazz y salas del estado. 

En 2011 abre el Estudio en UnderPool y en 2013 la discogràfica del mismo nombre centrada en Jazz y músicas improvisadas. A su vez és cofundador de Discos Flotantes, discogràfica de Pop-indie. En este tiempo compagina su trabajo en el escenario con trabajos como compositor, arreglista, productor musical y productor discogràfico para su propio sello y para otros artistas y discográficas.

ENG

Multi-instrumentalist (sax, flute, piano, synth) Composer-Producer musical.

Young begins in the world of music as an autodidact way multiinstrumentalist wind, and subsequently titrated in ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya) in the specialty of Jazz and Modern Music as a saxophonist, receiving a scholarship to study in several Dutch conservatories. Develop your career as a studio musician and is a regular part of the Barcelona jazz scene with their own projects and as a contributor to other bands and artists, with whom he has participated in major jazz festivals and wards of the state.

In 2011 opens the Studio UnderPool and in 2013 the record company of the same name centered Jazz and improvised music. In turn és co-founder of Floating Records, Pop-indie record company. At this time, he has worked on stage with work as a composer, arranger, music producer and record producer for his own label and for other artists and labels.